Αγορά φακών επαφής

Για τη βέλτιστη χρήση και τη λειτουργικότητα των φακών επαφής ώστε να αποφεύγονται επιπλοκές ή ακόμη και ανεπιθύμητες καταστάσεις, λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες και συστάσεις που αφορούν στην ορθή αγορά των φακών επαφής κι εξασφαλίζουν ότι δεν θα διακοπεί η χρήση των φακών για λόγους που δεν σχετίζονται με την εφαρμογή και την ποιότητα τους.

 

Για τη βέλτιστη χρήση και τη λειτουργικότητα των φακών επαφής ώστε να αποφεύγονται επιπλοκές ή ακόμη και ανεπιθύμητες καταστάσεις, λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες και συστάσεις που αφορούν στην ορθή αγορά των φακών επαφής κι εξασφαλίζουν ότι δεν θα διακοπεί η χρήση των φακών για λόγους που δεν σχετίζονται με την εφαρμογή και την ποιότητα τους. Ενημερωθείτε και ακολουθήστε τις:

  • οι φακοί επαφής, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, δεν πρέπει να αγοράζονται μεμονωμένα (blisters) αλλά μόνο στην επίσημη σφραγισμένη συσκευασία, η οποία αναγράφει τον αριθμό παρτίδας (LOT NUMBER), την ημερομηνία λήξης καθώς και πληροφορίες για το υλικό του φακού επαφής και τον κατασκευαστή
  • οι φακοί επαφής που πωλούνται εκτός συσκευασίας, δεν πληρούν πλέον τις προδιαγραφές ασφαλούς διακίνησης του προϊόντος, με αποτέλεσμα να αποτελούν πιθανό κίνδυνο για την οφθαλμική υγεία του χρήστη
  • για καλύτερη και πιο αποτελεσματική συμμόρφωση με τους κανόνες φροντίδας, συντήρησης, υγιεινής και χρόνου αντικατάστασης των φακών επαφής, συστήνεται στους χρήστες να προμηθεύονται τις κατάλληλες ποσότητες, βάση των οδηγιών που τους έχουν δοθεί από τον Εφαρμοστή Φακών Επαφής. Έτσι υπάρχουν πάντα εφεδρικοί φακοί και επιτυγχάνεται καλύτερη οφθαλμική υγεία
  • η αγορά φακών επαφής, είναι σημαντικό να γίνεται μόνο από εγκεκριμένο από το νόμο δίκτυο αδειοδοτημένων οπτικών καταστημάτων. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα του προϊόντος όσο και η παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης

Οι καταναλωτές και χρήστες των φακών επαφής, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση των διαγνωστικών φακών επαφής που παρέχονται από τις εταιρείες στους Εφαρμοστές Φακών Επαφής, εκτός της περιπτώσεως που αποτελεί αγορασθέο εμπόρευμα.