Οι Επιστημονικοί φορείς

Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που σχετίζεται με τους φακούς επαφής, συμβουλευτείτε τον Εφαρμοστή Φακών Επαφής (Οπτικό ή Οπτικό – Οπτομέτρη).

 

Πανελλήνια Ένωση Οπτικών & Οπτομετρών – ΠΕΟΟ (www.peoo.gr, τηλ. 210 52 32 616)

Η ΠΕΟΟ αποτελεί νόμιμα συνεστημένο επαγγελματικό Σωματείο των Ελλήνων Οπτικών – Οπτομετρών που ιδρύθηκε, με έδρα την Αθήνα, το 1924 (5906/13.12.1924 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών). Αποτελεί το μεγαλύτερο, πολυπληθέστερο σε αριθμό μελών και αρχαιότερο σωματείο στην χώρα, εκπροσωπώντας του Έλληνες Οπτικούς – Οπτομέτρες σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές της και το νόμο. Σκοπός του σωματείου, κατά το καταστατικό του, ανάμεσα στα άλλα είναι η προστασία του επαγγέλματος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, η προάσπιση των συμφερόντων των μελών και υπεράνω όλων η προστασία της Υγείας των πολιτών σε συνεργασία με τους φορείς της πολιτείας. Τα μέλη της ΠΕΟΟ συμμετέχουν στις Επιτροπές Ελέγχου των Περιφερειών της χώρας, ενώ τηρεί κατά νόμο και το Μητρώο Οπτικών Καταστημάτων.

Η ΠΕΟΟ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οπτικής και Οπτομετρίας (ECOO) καθώς και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτικής και Οπτομετρίας (EAOO), με κοινό στόχο την εναρμόνιση, αναβάθμιση και προστασία του επαγγέλματος σε όλη την Ευρώπη.

 

Σύλλογος Οπτικών & Οπτομετρών Βορείου Ελλάδος – ΣΟΟΒΕ (www.soove.gr, τηλ. 2310 53 42 56  2310 32 58 66

Ο ΣΟΟΒΕ ιδρύθηκε το 1968 με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του συλλόγου είναι:

 • η προστασία του επαγγέλματος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί οπτικών καταστημάτων

 • η υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών

 • η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και του κλάδου γενικά, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:

 • η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων για την συνεχή ενημέρωση των μελών στην εξέλιξη της επιστήμης

 • η καταβολή προσπάθειας για την συνεχή επιστημονική εξέλιξη του κλάδου

 • η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την προώθηση των συμφερόντων του κλάδου

 • η συνεργασία με συναφείς επιστημονικούς φορείς για την άριστη επιστημονική ενημέρωση των μελών

 • η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών

 • η εκπροσώπηση και παρέμβαση υπέρ των μελών του Συλλόγου σε Διοικητικούς Οργανισμούς, Υπουργεία και άλλες παρεμφερείς Υπηρεσίες για την διασφάλιση των συμφερόντων των μελών

 • η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε μέλη του Συλλόγου που έχουν απόλυτη ανάγκη

 • η διοργάνωση εκδηλώσεων Επιστημονικού & Μορφωτικού περιεχομένου

 • η αναβάθμιση και εναρμόνιση της Οπτομετρίας

 • η συνεργασία του Συλλόγου με άλλους ομοειδής συλλόγους η οποία θα μπορεί να υλοποιείται, είτε με την συνδιοργάνωση ημερίδων, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί αναγκαίο, για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και κατ’ επέκταση και του κλάδου.

 

Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας – ΕΑΟ (www.eao.gr , τηλ: 210 80 85 051)

Η Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας – ΕΑΟ (HellenicAcademyofOptometry – HAO) αποτελεί το επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Οπτομετρών. Πρωταρχικοί στόχοι της ΕΑΟ αποτελούν η εξέλιξη της επιστήμης της Οπτομετρίας, η εκπροσώπηση των Οπτομετρών, η καλλιέργεια της δια βίου μάθησης και η κλινική αριστεία. Οι παραπάνω σκοποί μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο τρόπο.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • η διοργάνωση ημερίδων για τη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
 • η ενημέρωση του κοινού σε θέματα όρασης
 • η υιοθέτηση και προώθηση κλινικών πρωτοκόλλων
 • η υιοθέτηση και προώθηση επαγγελματικής δεοντολογίας
 • εκδόσεις και μεταφράσεις επιστημονικών συγγραμμάτων
 • η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης
 • η συνεργασία με δημόσιους φορείς και φορείς επαγγελμάτων υγείας με σκοπό τη πρόληψη, διαφύλαξη και βελτίωση της δημόσιας υγείας
 • η εκπροσώπηση των Οπτομετρών και η συνεργασία με την Πολιτεία, Ευρωπαϊκούς φορείς και κάθε άλλο οργανισμό, νομοθετικό σώμα ή επαγγελματικές οργανώσεις για θέματα που αφορούν το επάγγελμα της Οπτομετρίας
 • η δημιουργία πνεύματος κοινωνικής υπευθυνότητας, με βάση την επιστημονική δεοντολογία, τη δημοκρατική ιδεολογία, την ελευθερία και τον αλληλοσεβασμό
 • ο συμβουλευτικός ρόλος και η βοήθεια σε Οπτομέτρες όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
 • η ηθική και υλική ενίσχυση, στήριξη και υποστήριξη των Οπτομετρών
 • η συμμετοχή στις εκδηλώσεις άλλων φορέων
 • η παροχή οφθαλμικής φροντίδας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
 • η καθιέρωση φιλοπρόοδων κινήτρων δια της απονομής βραβείων, επαίνων και τιμητικών διακρίσεων