Φακοί Επαφής & Παιδιά

Η εφαρμογή φακών επαφής είναι απόλυτα ασφαλής και ενδείκνυται παγκοσμίως για χρήση και από παιδιά εφόσον τηρούν τους κανόνες υγιεινής και συντήρησής τους. Περαιτέρω, έρευνες(1) έχουν δείξει την μεγάλη επιτυχία και τα οφέλη των φακών επαφής στην οφθαλμική τους υγεία αλλά και στην ομαλή διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

 

Η εφαρμογή φακών επαφής είναι απόλυτα ασφαλής και ενδείκνυται παγκοσμίως για χρήση και από παιδιά εφόσον τηρούν τους κανόνες υγιεινής και συντήρησής τους. Περαιτέρω, έρευνες(1) έχουν δείξει την μεγάλη επιτυχία και τα οφέλη των φακών επαφής στην οφθαλμική τους υγεία αλλά και στην ομαλή διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη επιλογή για όλα τα παιδιά και τους εφήβους με έντονες διαθλαστικές ανωμαλίες.

Τώρα που οι περισσότεροι φακοί επαφής αντικαθίστανται συχνά, δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε να φορέσετε φακούς επαφής στα παιδιά σας όταν τα μάτια τους ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους. Η εφαρμογή τους δεν εξαρτάται καθόλου από την σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Απευθυνθείτε σε έναν Εφαρμοστή Φακών Επαφής (Οπτικό ή Οπτικό – Οπτομέτρη), για να σας συμβουλέψει και να σας βοηθήσει να βρείτε τους πιο άνετους φακούς για τις ανάγκες όρασης και τρόπου ζωής του παιδιού σας.

(1): WallineJ,Gaume A, Jones et al. Benefits of Contact Lenses Wear For Children and Teens Eye and Contact Lenses 2007; 33(6): 317-321