Ορθή χρήση & Συντήρηση

Ορθή χρήση των φακών επαφής, είναι η πιστή και πλήρης συμμόρφωση στους κανόνες φροντίδας, συντήρησης και υγιεινής που συστήνονται από τον Εφαρμοστή Φακών Επαφής και η αντικατάστασή τους με βάση τη διάρκεια χρήσης τους όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή. Τα παραπάνω συμβάλλουν στην αποφυγή επιπλοκών ή ακόμη και περιστατικών μολύνσεων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την οφθαλμική σας υγεία.

 

Ορθή χρήση των φακών επαφής, είναι η πιστή και πλήρης συμμόρφωση στους κανόνες φροντίδας, συντήρησης και υγιεινής που συστήνονται από τον Εφαρμοστή Φακών Επαφής και η αντικατάστασή τους με βάση τη διάρκεια χρήσης τους όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή. Τα παραπάνω συμβάλλουν στην αποφυγή επιπλοκών ή ακόμη και περιστατικών μολύνσεων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την οφθαλμική σας υγεία.

Μπορείτε να ελέγχετε τα μάτια σας για τυχόν προβλήματα από τους φακούς επαφής σας, κάθε φορά που τους φοράτε.

Εάν παρατηρείτε κάτι από τα παρακάτω

  • δε νιώθετε άνετα φορώντας τους φακούς σας

  • δε βλέπετε καλά και έχετε θολή όραση

  • δε νιώθετε άνετα με τους φακούς σας στο τέλος της ημέρας

  • έχετε ασυνήθιστες οφθαλμικές εκκρίσεις, ερυθρότητα, κνησμό

αφαιρέστε τους φακούς επαφής σας και επικοινωνήστε άμεσα με τον Εφαρμοστή Φακών Επαφής, ο οποίος θα σας συμβουλέψει για το τι να κάνετε στη συνέχεια.

Ποτέ μην αγνοείτε πιθανές ενοχλήσεις ή προβλήματα δυσανεξίας στους φακούς επαφής ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την υγεία των ματιών σας.

Η ορθή και ασφαλής χρήση των φακών επαφής, διασφαλίζει την οφθαλμική σας υγεία.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά, με αλφαβητική σειρά, φακοί επαφής των κατασκευαστών και προμηθευτών που συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης, η ενδεδειγμένη χρήση τους και η μέγιστη αντικατάσταση αυτών, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή τους.

     

            

  

  

ULTRA®- Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

ULTRA® FOR ASTIGMATISM – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

ULTRA® FOR PRESBYOPIA – Μηνιαίοι Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

BIOTRUE® ONEDAY – Ημερήσιοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

BIOTRUE® ONEDAY FOR PRESBYOPIA – Ημερήσιοι Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής

SOFLENS® COMFORT – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

SOFLENS® 38 – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

SOFLENS® TORIC – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

SOFLENS® MULTIFOCAL – Μηνιαίοι Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής

SOFLENS® DAILY DISPOSABLE – Ημερήσιοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

SOFLENS® DAILY DISPOSABLE FOR ASTIGMATISM – Ημερήσιοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

PUREVISION®2 HD – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

PUREVISION®2 HD FOR ASTIGMATISM – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

PUREVISION® – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

PUREVISION®2 FOR PRESBYIOPIA – Μηνιαίοι Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

PUREVISION® TORIC – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

PUREVISION® MULTIFOCAL – Μηνιαίοι Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής Σιλικόνης-Υδρογέλης

OPTIMA® FW– Τριμηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

 

     

       

AIR OPTIX AQUA plus Hydraglyde – Μηνιαίοι φακοί επαφής ΣιλικόνηςΥδρογέλης

AIR OPTIX® AQUA – Μηνιαίοι φακοί επαφής Σιλικόνης –Υδρογέλης

AIR OPTIX AQUA plus Hydraglyde for Astigmatism Μηνιαίοι φακοί επαφής Σιλικόνης –Υδρογέλης για αστιγματισμό

AIR OPTIX® for ASTIGMATISMMηνιαίοι φακοί επαφής Σιλικόνης –Υδρογέλης για αστιγματισμό

AIR OPTIX® AQUA plus Hydraglyde MULTIFOCALMηνιαίοι φακοί επαφής Σιλικόνης –Υδρογέλης για πρεσβυωπία

AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCALMηνιαίοι φακοί επαφής Σιλικόνης –Υδρογέλης για πρεσβυωπία

AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUAMηνιαίοι φακοί επαφής Σιλικόνης –Υδρογέλης

DAILIES TOTAL 1 Hμερήσιοι φακοί επαφής

DAILIES® Aqua Comfort Plus® – Ημερήσιοι φακοί επαφής

DAILIES® Aqua Comfort Plus Toric – Ημερήσιοι φακοί επαφής για αστιγματισμό

DAILIES® Aqua Comfort Plus Multifocal – Ημερήσιοι φακοί επαφής για πρεσβυωπία

AIR OPTIX COLORS έγχρωμοι φακοί επαφής Σιλικόνης –Υδρογέλης

FRESHLOOK Colorblends έγχρωμοι μηνιαίοι φακοί επαφής με περίγραμμα

FRESHLOOK Colors έγχρωμοι μηνιαίοι φακοί επαφής χωρίς περίγραμμα

 

   

 

 

 


ACUVUE OASYS
® – Φακοί Συχνής Αντικατάστασης (Δεκαπενθήμερης )

ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM – Φακοί Συχνής Αντικατάστασης για Αστιγματισμό (Δεκαπενθήμερης)

ACUVUE OASYS® 1-DAY – Φακοί Ημερήσιας Αντικατάστασης

1-DAY ACUVUE® TruEye® – Φακοί Ημερήσιας Αντικατάστασης

1-DAY ACUVUE® MOIST – Φακοί Ημερήσιας Αντικατάστασης

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM – Φακοί Ημερήσιας Αντικατάστασης για Αστιγματισμό

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL – Φακοί Ημερήσιας Αντικατάστασης για Πρεσβυωπία

 

AVAIRA VITALITY® – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής με προστασία UV

AVAIRA VITALITY® TORIC – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής με προστασία UV

BIOFINITY® – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Παρατεταμένης χρήσης

BIOFINITY® XR – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Παρατεταμένης χρήσης για υψηλές αμετρωπίες

BIOFINITY®TORIC – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής Παρατεταμένης χρήσης

BIOFINITY®TORIC XR – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής Παρατεταμένης χρήσης για υψηλές αμετρωπίες

BIOFINITY® MULTIFOCAL – Μηνιαίοι Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής Παρατεταμένης χρήσης

MY DAY® Smart silicone – Ημερήσιοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

PROCLEAR® ONE DAY – Ημερήσιοι Βιομημιτικοί Σφαιρικοί Φακοί Επαφής για μάτια με ξηροφθαλμία

FREQUENCY ASPHERIC – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

FREQUENCY® XCEL – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

FREQUENCY® XCEL XR – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής για υψηλές αμετρωπίες

PROCLEAR ® – Βιομιμητικοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής για μάτια με ξηροφθαλμία συχνής αντικατάστασης.

PROCLEAR® TORIC – Βιομιμητικοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής για μάτια με ξηροφθαλμία συχνής αντικατάστασης.

PROCLEAR® TORIC XR – Βιομιμητικοί Αστιγματικοί Φακοί Επαφής & για υψηλές αμετρωπίες συχνής αντικατάστασης.

PROCLEAR® MULTIFOCAL – Βιομιμητικοί Αστιγματικοί Φακοί Επαφής για μάτια με ξηροφθαλμία συχνής αντικατάστασης.

PROCLEAR® MULTIFOCAL XR – Βιομιμητικοί Αστιγματικοί Φακοί Επαφής & για υψηλές αμετρωπίες συχνής αντικατάστασης.

PROCLEAR® MULTIFOCAL TORIC – Βιομιμητικοί Πολυεστιακοί Αστιγματικοί Φακοί Επαφής συχνής αντικατάστασης

 

      

              

      

 

AQUALENS ASPHERIC, Φακοί Επαφής Μηνιαίας Αντικατάστασης

AQUALENS XR ASPHERIC, Φακοί Επαφής Μηνιαίας Αντικατάστασης

AQUALENS Oxygen Plus, Φακοί Επαφής Μηνιαίας Αντικατάστασης

AQUALENS REFRESH, Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Μηνιαίας Αντικατάστασης

AQUALENS REFRESH for Astigmatism, Aστιγματικοί Φακοί Επαφής Μηνιαίας Αντικατάστασης

AQUALENS REFRESH XR for Astigmatism, Αστιγματικοί Φακοί Επαφής για Υψηλές Αμετρωπίες Μηνιαίας Αντικατάστασης

AQUALENS REFRESH for Presbyopia, Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής Μηνιαίας Αντικατάστασης

AQUALENS 1DAY REFRESH, Φακοί Επαφής Ημερήσιας Αντικατάστασης

AQUALENS 1DAY REFRESH for Astigmatism, Αστιγματικοί Φακοί Επαφής Ημερήσιας Αντικατάστασης

AQUALENS 1DAY REFRESH, Multifocal Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής Ημερήσιας Αντικατάστασης

 

Biomedics® Φακοί Μυωπίας ή Υπερμετρωπίας Μηνιαίας Αντικατάστασης

Biomedics® 55 Evolution, Φακοί Μυωπίας ή Υπερμετρωπίας Μηνιαίας Αντικατάστασης

Biomedics® Toric Φακοί Επαφής Αστιγματικοί Μηνιαίας Αντικατάστασης

Biomedics® 1Day Extra Ημερήσιοι Φακοί Επαφής

Biomedics® 1Day Extra Toric Ημερήσιοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

 


Μαλακοί Φακοί Επαφής

MIRU 1 month (6pack) – Σιλικόνης-Υδρογέλης, Μηνιαίας Αντικατάστασης Μυωπίας ή Υπερμετρωπίας

MIRU 1 month for Astigmatism (6pack) – Σιλικόνης-Υδρογέλης, Μηνιαίας Αντικατάστασης για Αστιγματισμό

MIRU 1 month Multifocal (6pack) – Σιλικόνης-Υδρογέλης, Μηνιαίας Αντικατάστασης για Πρεσβυωπία

MIRU 1 DAY flat pack (30pack) – Υδρογέλης, Ημερήσιας Αντικατάστασης Μυωπίας ή Υπερμετρωπίας

PREMIO – Σιλικόνης-Υδρογέλης, 15θήμερης Αντικατάστασης Μυωπίας ή Υπερμετρωπίας

PREMIO Toric – Σιλικόνης-Υδρογέλης, 15θήμερης Αντικατάστασης για Αστιγματισμό

Εξατομικευμένοι Μαλακοί Φακοί Επαφής
(υψηλές αμετρωπίες, αστιγματισμός, ακραίες κερατομετρικές ενδείξεις)

INDIVISUAL – Τριμηνιαίας Αντικατάστασης Μυωπίας ή Υπερμετρωπίας

INDIVISUAL TORIC – Τριμηνιαίας Αντικατάστασης για Αστιγματισμό

INDIVISUAL PROGRESSIVE 2 – Τριμηνιαίας Αντικατάστασης για Πρεσβυωπία

INDIVISUAL PROGRESSIVE 2 TORIC – Τριμηνιαίας Αντικατάστασης για Πρεσβυωπία και Αστιγματισμό

VINTAGE – Ετήσιας Αντικατάστασης Μυωπίας ή Υπερμετρωπίας
VINTAGE TORIC – Ετήσιας Αντικατάστασης για Αστιγματισμό
VINTAGE MULTIFOCAL – Ετήσιας Αντικατάστασης για Πρεσβυωπία
VINTAGE MULTIFOCAL TORIC – Ετήσιας Αντικατάστασης για Πρεσβυωπία και Αστιγματισμό

Θεραπευτικοί (μαλακοί)

PREMIO – Σιλικόνης-Υδρογέλης, έως και 6 νύχτες παρατεταμένης χρήσης (FDA)
TROY -Υδρογέλης, Ετήσιας αντικατάστασης ή 1-3 μήνες παρατεταμένης χρήσης, ανάλογα με συστάσεις εφαρμοστή

Ημίσκληροι Αεροδιαπερατοί

Menicon Z, Za, ZEX – Ετήσιας Αντικατάστασης
Menicon Z Comfort – Ετήσιας Αντικατάστασης
Menicon Progressive / Executive – Ετήσιας Αντικατάστασης για Πρεσβυωπία
Menicon Z BTC / BT / FT – Ετήσιας Αντικατάστασης για Αστιγματισμό

Ημίσκληροι Αεροδιαπερατοί για Κερατόκωνο / Μετεγχειρητική Χρήση (ημίσκληροι)

Rose K2 – Ετήσιας Αντικατάστασης
Rose K2 IC/PG/NC/ – Ετήσιας Αντικατάστασης
Rose K2 XL Mini Scleral – Ετήσιας Αντικατάστασης

Μαλακοί για Κερατόκωνο / Μετεγχειρητική Χρήση
Rose K2 Soft Hy72 – Υδρογέλης, Ετήσιας αντικατάστασης
Rose K2 Soft SiH – Σιλικόνης – Υδρογέλης, Τριμηνιαίας αντικατάστασης

Ημίσκληροι Αεροδιαπερατοί για θεραπεία της μυωπίας (Ορθοκερατολογία – χρήση στον ύπνο)
Menicon BLOOM / Menicon Z Night 

 

Φακοί Επαφής Συχνής Αντικατάστασης

OPTIMAX SILICONE – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

OPTIMAX SILICONE for Astigmatism – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

OPTIMAX SILICONE for Presbyopia – Μηνιαίοι Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής

OPTIMAX SILICONE 1DAY – Ημερήσιοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

OPTIMAX HYALURON – Μηνιαίοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

OPTIMAX HYALURON for Astigmatism – Μηνιαίοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

OPTIMAX HYALURON 1DAY – Ημερήσιοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

Έγχρωμοι Φακοί Επαφής

QUEENS SOLITAIRE – Τριμηνιαίοι Έγχρωμοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

QUEENS SOLITAIRE TORIC – Τριμηνιαίοι Έγχρωμοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

QUEENS SOLITAIRE MULTIFOCAL – Τριμηνιαίοι Έγχρωμοι Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής

QUEENS SOLITAIRE MULTIFOCAL TORIC – Τριμηνιαίοι Έγχρωμοι Πολυεστιακοί Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

QUEENS TRILOGY – Μηνιαίοι Έγχρωμοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

QUEENS TRILOGY TORIC – Μηνιαίοι Έγχρωμοι Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

QUEENS TWINS – Μηνιαίοι Έγχρωμοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

QUEENS FUN Μηνιαίοι – Μηνιαίοι Αποκριάτικοι Φακοί Επαφής

QUEENS FUN&LOOK – Ημερήσιοι Αποκριάτικοι Φακοί Επαφής

QUEENS ONE – Ημερήσιοι Έγχρωμοι Φακοί Επαφής

Συμβατικοί Μαλακοί Φακοί Επαφής

SL55 UV – Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SL38 (Rx) –Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SL38 TORIC (Rx) – Αστιγματικοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SGF COMFORT (Rx) – Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SGF COMFORT TORIC (Rx) – Αστιγματικοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SIGMA (Rx) – Σφαιρικοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

POLYVUE MULTIFOCAL (Rx) –Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

Σκληροί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής (ημίσκληροι)

SAB (Rx) – Σκληροί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SAB HD (Rx) – Σκληροί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SAB ASPHERIC (Rx) – Σκληροί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SAB ASPHERIC HD (Rx) – Σκληροί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SAB TORIC INT/EXT (Rx) – Σκληροί Τορικοί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SAB TORIC HD INT/EXT (Rx) – Σκληροί Τορικοί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SAB MULTIFOCAL (Rx) – Σκληροί Πολυεστιακοί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SAB KERATOCONUS (Rx) – Σκληροί Κερατοκωνικοί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

SAB KERATOCONUS HD (Rx) – Σκληροί Κερατοκωνικοί Αεροδιαπερατοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

Σκληρικοί Φακοί Επαφής

MiniS (Rx) – Σκληρικοί Φακοί Επαφής Ετήσιας Αντικατάστασης

 

       

      

GEMALENS 55AC – Μηνιαίας Αντικατάστασης Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

GEMALENS Toric 55UV – Μηνιαίας Αντικατάστασης Αστιγματικοί Φακοί Επαφής

GEMALENS One Day – Ημερήσιας Αντικατάστασης Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

GEMALENS Grystal – Μηνιαίας Αντικατάστασης Σφαιρικοί Φακοί Επαφής, Σιλικόνης – Υδρογέλης

GEMALENS Grystal Toric – Μηνιαίας Αντικατάστασης Αστιγματικοί Φακοί Επαφής, Σιλικόνης – Υδρογέλης

ESSENCE – Μηνιαίας Αντικατάστασης Βιομιμητικοί Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

ΑDORE – Τριμηνιαίας Αντικατάστασης Έγχρωμοι Σφαιρικοί Φακοί Επαφής

Sigma Standard – Ετήσιας Αντικατάστασης Σφαιρικοί Μαλακοί Φακοί Επαφής

S. Standard Toric – Ετήσιας Αντικατάστασης Αστιγματικοί Μαλακοί Φακοί Επαφής